Magsama sa sandaling ito.

Mga video call na simple at may mataas na kalidad para sa mga smartphone, tablet, computer, at mga Smart Display tulad ng Google Nest Hub Max.
I-download sa Android o iOS

Makipag-usap nang harapan
sa hanggang 12 tao

Pagsamahin ang mga taong pinakamahalaga, kahit nasa malayo ka, gamit ang panggrupong tawag.

Kumonekta sa iyong pinakamalalapit na mga kaibigan at kapamilya

Gumagana ang Google Duo sa mga Android at iOS smartphone, tablet, computer, at Smart Display, kaya wala ka nang mapapalampas pang sandali kasama ang sinuman sa iyong mga kaibigan at kapamilya.

Tingnan kung ano'ng mayroon bago ka sumagot

Sa feature na Knock Knock, makakakuha ka ng live na preview ng video ng taong tumatawag sa iyo, kaya magsisimula na ang saya bago pa man mag-umpisa ang pag-uusap.

Walang mapapalampas na sandali kailanman

Magpadala ng video message kung gusto mong magbahagi ng mabilisang sandali o kung hindi makakasagot ang taong iyong tinatawagan.

Mananatiling pribado ang mga tawag mo gamit ang end-to-end na pag-encrypt

One-to-one o panggrupong tawag man ito, mananatiling pribado ang iyong mga pag-uusap sa Duo gamit ang end-to-end na pag-encrypt. Matuto pa.
Subukan ang Google Duo
I-download ang Google Duo at simulang makipag-video call sa iyong mga kaibigan